กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหินลาดวังติอ     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

 

ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน  ยึดมั่นธรรมาภิบาล

More...
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

รวมพลังต่อต้านการทุจริต

 

หยุด ! คอร์รัปชัน

More...
รวมพลังต่อต้านการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1- โครงสร้างการบริหารงาน
   O2-ข้อมูลผู้บริหาร
   O3-อำนาจหน้าที่
   O4-แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 - Q&A
   O9-Social Network
   O10-แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O11-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17-E–Service
   O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36-การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O37-การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O40-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (แสด-ดำ) 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   150 คน

สถิติปีนี้:        11531 คน

สถิติทั้งหมด: 20179 คน

 


ข้อมูลO-NET

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่