กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหินลาดวังติอ     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

 

โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (แสด-ดำ)  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   437 คน

สถิติปีนี้:        3860 คน

สถิติทั้งหมด: 12508 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

             ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

    1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แบบActive learning

  1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการมุ่งเน้นการกระจายอำนาจมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง และประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
  1.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ
  2.   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการใช้หลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามแนว  Active learning
  1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  3.  การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2021-07-06 13:42:04
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png