กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหินลาดวังติอ     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

 

ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชัน  ยึดมั่นธรรมาภิบาล

More...
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

รวมพลังต่อต้านการทุจริต

 

หยุด ! คอร์รัปชัน

More...
รวมพลังต่อต้านการทุจริต
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1- โครงสร้างการบริหารงาน
   O2-ข้อมูลผู้บริหาร
   O3-อำนาจหน้าที่
   O4-แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 - Q&A
   O9-Social Network
   O10-แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O11-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17-E–Service
   O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36-การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O37-การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O40-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (แสด-ดำ) 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   150 คน

สถิติปีนี้:        11531 คน

สถิติทั้งหมด: 20179 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

ม.1-ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่


วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มอบหมายให้นายณัฐพล นาคดี รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ  แหล่งเรียนรู้ปราสาทหินพิมาย  ไทรงาม พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็...
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา22:05:42
โดย:ผู้ดูแลระบบ

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565


วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ นำโดย นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณา...
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา22:04:40
โดย:ผู้ดูแลระบบ


วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ นำโดยนายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ได้กรุณามอบนโยบาย พร้อมกับชี้แนะแนวทางในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลัก โร...
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา22:03:47
โดย:ผู้ดูแลระบบ

นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่น


วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มอบหมายให้คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น โดยบรรยากาศการทัศนศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสด...
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา20:05:32
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา


      วันนี้โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ นำโดย ท่าน ผอ.สุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โ...
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา20:04:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่น


วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565  นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มอบหมายให้คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น โดยบรรยากาศการทัศนศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสว...
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา20:02:41
โดย:ผู้ดูแลระบบ


            นายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มอบหมายให้ นายณัฐพล  นาคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคุณแม่ทองสุข กุลทอง แอบบัท พร้อมครอบครัวศรีระวรรณ   ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่...
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา20:00:23
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online)


วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา...
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา19:36:47
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ขอขอบคุณบริษัทเมทตะ ออกาไนซ์


วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565  นำโดยนายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ นายณัฐพล นาคดี รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม “New Normal School สุขภาพดีด้วยวิตามินซีสูง” กับบริษัทเมทตะ ออกาไนซ์ ณ ห้องประชุมอาคารอ...
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา19:35:41
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ประเมินครูผู้ช่วย


วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565  นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ นายณัฐพล นาคดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย และหัวหน้าฝ่ายบุคคล ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณครูชิตณรงค์ พรมเ...
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา20:29:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0001 ประกาศปิดสถานศึกษาสถานการโควิด-19-2564 ผู้ดูแลระบบ
06 ก.ค. 2564 เวลา10:42:38
127 2 ที่รักของเธอ
จำนวนรายการทั้งหมด 1 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:บุคลากรโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสุพัฒน์  นรินยา

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:41:11
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายณัฐพล  นาคดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:42:03
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:44:20
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางรัตนาภรณ์  เรืองแหล้

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:45:40
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:47:00
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพานทอง  ถวิลการ

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:48:05
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายบุญสนอง  เมืองโสม

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:52:46
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอรุณี  ศักดิ์พิสิษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:53:58
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกาญจนา  ไชยธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:55:06
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางจุฑามาศ  ซินโซ

ครู


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:56:30
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางเสาวนีย์  ขันเงิน

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:57:23
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางจันทร์ปภัส  เนื่องวงษา

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:58:10
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางจันทร์มะณี  ศรีเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา17:59:26
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณภัทราชนก  รัตน์ปีติ

ครูชำนาญการพิเศษ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:00:39
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายนิธิโรจน์  ชุมมณเทียร

ครู


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:02:02
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายภัทรนัน  ส่วยหาร

ครู


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:04:28
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวคุณิตา  สุนทรรักษา

ครู


เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา20:12:42
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายวรเทพ  ศรีระวรรณ

ครู


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:07:07
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวเดือนฉาย  เถื่อนบัวระบัติ

ครู


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:08:08
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาววัชรพรรณ  โสนายะ

ครูผู้ช่วย


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:09:53
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายชิตณรงค์  พรมเวียง

ครูผู้ช่วย


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:10:48
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสิทธิศักดิ์  วิเศษสัตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:16:46
ขอแนะนำ: โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพรวลัย  เถาเมฆ

ครูอัตราจ้าง


เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 เวลา18:17:54

อ่านข่าวทั้งหมด...